• Đầu nối L4DR-PS
  • Đầu nối L4DR-PS
  • Đầu nối L4DR-PS
  • Đầu nối L4DR-PS

Đầu nối L4DR-PS

Model: L4DR-PS

•      Loại: đầu đực loại 7-16 DIN

•      Kiểu: góc vuông

•      Dùng cho cáp 1/2"

Chi tiết về sản phẩm vui lòng xem thêm thông tin tại link dưới đây:

http://commscope.com/catalog/wireless/product_details.aspx?id=16187

 

Sản phẩm liên quan