• Đầu nối L4TDM-PSA
  • Đầu nối L4TDM-PSA
  • Đầu nối L4TDM-PSA
  • Đầu nối L4TDM-PSA

Đầu nối L4TDM-PSA

Model: L4TDM-PSA

•      Loại: đầu đực loại 7-16 DIN

•      Kiểu: thẳng

•      Dùng cho cáp 1/2

Chi tiết về sản phẩm vui lòng xem thêm thông tin tại link dưới đây:

http://commscope.com/catalog/wireless/product_details.aspx?id=25386

 

Sản phẩm liên quan