• Thiết bị đo sóng di động
  • Thiết bị đo sóng di động
  • Thiết bị đo sóng di động

Thiết bị đo sóng di động

Xuất xứ: PCTEL, Mỹ

PCTEL RF Solutions phát triển và cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kiểm tra chất lượng mạng vô tuyến. Với các kỹ sư trình độ cao, sử dụng công cụ thiết kế, đo kiểm, kiểm tra hiện đại, cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng tốt, thời gian nhanh chóng, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đã giúp PCTEL từ một công ty non trẻ được thành lập năm 2001 trở thành một công ty lớn mạnh toàn cầu, là đối tác tin cậy của nhiều nhà mạng trên thế giới.

Bộ sản phẩm của PCTEL:

• SeeHawk™ Analytics

SeeHawk Analytics phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và đưa ra những khuyến nghị nhằm tối ưu chất lượng mạng

• SeeGull flex Scanning Receivers

SeeGull flex scanning receivers cung cấp công cụ đo kiểm chất lượng mạng vô tuyến phục vụ cho việc thiết kế, đo đạc và tối ưu mạng

• SeeWave

SeeWave cho phép người dùng độc lập phát hiện, định vị và xác định chính xác nguồn gây nhiễu mạng vô tuyến.

• Signal Analyzer

Signal Analyzer cho phép phân tích phổ sử dụng IBflex scanning receiver

• Network Engineering Services

PCTEL cung cấp dịch vụ đo kiểm, tích hợp, tối ưu, thiết kế, tích hợp và tư vấn mạng vô tuyến

• SeeHawk Engage

Phần mềm SeeHawk Engage cho phép đo kiểm chất lượng mạng sử dụng các thiết bị hệ điều hành Android thông thường

• SeeHawk Touch and SeeHawk Collect

Phần mềm SeeHawk Touch and SeeHawk Collect giúp thu thập và phân tích dữ liệu vô tuyến đo được từ SeeGull flex scanning receivers

• SeeGull CW transmitter

The SeeGull CW Transmitter giúp giả lập một môi trường mạng thực phục vụ cho việc xây dụng mô hình truyền sóng vô tuyến trong nhà.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website http://www.pctel.com/

Sản phẩm liên quan